Hopp til innholdet
Nå kan du bestille online hos Fruktringen - Gratis frakt over kr 2000 - Vi selger kun til næringsdrivende
Nå kan du bestille online hos Fruktringen

Åpenhetsloven

A Nilsson & Co AS er grunnlagt på fundamentet av sterke etiske prinsipper og en urokkelig forpliktelse til å opptre med integritet og åpenhet i alle aspekter av vår virksomhet. Vi er forpliktet til å være en leder innen bransjen når det gjelder etikk og gjennomsiktighet, og vi har som mål å bli anerkjent for vårt engasjement på dette området. Vårt syn er enkelt: Nulltoleranse for korrupsjon, diskriminering og ulovlige praksiser.

Vår etiske ramme og verdigrunnlag
A Nilsson & Co AS sin etiske ramme utgjør kjernen i vår virksomhet. Den inkluderer våre klare etiske retningslinjer og vårt omfattende verdigrunnlag. Våre retningslinjer gir tydelige retningslinjer for våre ansattes atferd og forholdet vårt med samarbeidspartnere og kunder. Vårt verdigrunnlag er en del av vår DNA og påminner oss konstant om våre forpliktelser. Våre retningslinjer og verdier krever at vi ikke bare følger gjeldende lover og forskrifter, men også strekker oss langt for å opptre med integritet, ansvarlighet og samfunnsengasjement.

Åpenhet som hovedprinsipp
Åpenhet er selve ryggraden i vår forretningspraksis. Vi tror at våre kunder, samarbeidspartnere og interessenter har rett til å vite hvordan vi driver vår virksomhet. Dette prinsippet er tydelig reflektert i måten vi presenterer informasjon på vår nettside. Her finner du omfattende produktinformasjon, priser og detaljer om våre tjenester. Vår kommunikasjon er alltid åpen, og vi ønsker oppriktig at kundene våre stiller spørsmål, gir tilbakemeldinger og engasjerer seg i dialog med oss. Dette toveis samspillet hjelper oss til å forstå kundenes behov og forventninger bedre og å tilpasse våre tjenester for å imøtekomme dem.

Nulltoleranse for korrupsjon og bestikkelser
Korrupsjon og bestikkelser er kanskje de mest ødeleggende truslene mot en sunn forretningspraksis. Derfor har A Nilsson & Co AS en streng nulltoleransepolitikk når det gjelder slike uetiske handlinger. Vi forplikter oss til å handle i samsvar med gjeldende lover og regler, og vi har innført strenge retningslinjer for å forhindre, oppdage og håndtere ethvert forsøk på korrupsjon eller bestikkelser. Vi oppfordrer aktivt alle våre ansatte og samarbeidspartnere til å rapportere eventuelle mistenkelige handlinger eller uetiske forhold. Vi er forpliktet til å opprettholde en kultur av ærlighet, ansvar og integritet.

Vårt samfunns- og miljøansvar
A Nilsson & Co AS er bevisst vårt samfunns- og miljøansvar. Vi erkjenner vårt ansvar for å minimere vår miljøpåvirkning og for å bidra til samfunnet på en positiv måte. Dette inkluderer implementeringen av bærekraftige praksiser i vår daglige drift, støtte til lokale samfunnsinitiativer og vår innsats for å være en ansvarlig aktør i bransjen. Vi er stolte av vår rolle som en ansvarlig bedrift, og vi tar på oss oppgaven med å bidra til en bedre og mer bærekraftig fremtid på alvor.

A Nilsson & Co AS er takknemlige for din tillit og støtte. Vi er fast forpliktet til å betjene deg med de høyeste standardene for etisk og åpen forretningspraksis. Våre etiske retningslinjer og prinsipper vil fortsette å veilede oss i å opprettholde vår forpliktelse til samfunnet og miljøet mens vi fortsetter å levere kvalitetsprodukter og tjenester til våre kunder.

Åpenhetsloven og vår forpliktelse til gjennomsiktighet
Velkommen til A Nilsson & Co AS, din pålitelige leverandør av frukt og grønnsaker.
Som en etablert grossist i bransjen er vi forpliktet til å overholde nasjonale lover og regler som fremmer åpenhet og gjennomsiktighet i vår virksomhet.
En av de viktigste lovene som regulerer vår forpliktelse til åpenhet er Åpenhetsloven.
Åpenhetsloven er en norsk lov som har som mål å fremme åpenhet og offentlighet i all offentlig forvaltning.
Denne loven gir borgere og samfunnet tilgang til informasjon om hvordan offentlige institusjoner og selskaper utfører sine oppgaver og tar beslutninger.
Åpenhetsloven legger vekt på retten til innsyn i dokumenter, tilgjengelighet av informasjon, og åpenhet i offentlige beslutningsprosesser.

Vår overholdelse av åpenhetsloven
A Nilsson & Co AS er stolte av å overholde Åpenhetsloven og vår forpliktelse til åpenhet.
Vi er dedikert til å tilby våre kunder og samarbeidspartnere tilgang til nødvendig informasjon om vår virksomhet, produkter og tjenester.
Dette inkluderer blant annet: Åpne og gjennomsiktige forretningsprosesser i henhold til gjeldende lover og regler. Vi tar også vårt personvern og databeskyttelse på alvor, og vi følger gjeldende lover og regler om dette området.
Vi ønsker å oppmuntre våre kunder og interessenter til å utøve sin rett til innsyn og tilbakemelding.
Hvis du har spørsmål om vår virksomhet, ønsker å få tilgang til spesifikke dokumenter eller har kommentarer eller tilbakemeldinger, vennligst kontakt vår kundeservice.
Vi er her for å hjelpe deg og forbedre vår tjeneste.

A Nilsson & Co AS forplikter seg til å opprettholde høy standard for åpenhet og etisk forretningspraksis. Vi vil fortsette å følge Åpenhetsloven og andre relevante lover og regler for å sikre at vi lever opp til forventningene til våre kunder og samfunnet.

Takk for at du velger A Nilsson & Co AS som din frukt og grønnsaksgrossist.
Vi setter pris på din tillit og ser frem til å betjene deg med høy kvalitet og gjennomsiktighet i alle våre forretningsaktiviteter.